Upcoming Concerts

20th Oct 2019, 16:00Venue: Werkgebouw Het VeemVan Diemenstraat 412, 1013 CR Amsterdam
Programme: Fins muziek uit de vroege 19de eeuw

Fins muziek uit de vroege 19de eeuw

for English scroll down.

De Finse fortepianist Ere Lievonen presenteert een programma met muziek van vroeg 19de-eeuwse Finse componisten. Het mag voor velen een verrassing zijn dat dit repertoire überhaupt bestaat – de geschiedenisboeken zeggen vaak dat de geschiedenis van kunstmuziek in Finland met Sibelius en de nationaal romantiek begon. Maar in feite bestond er in de grotere Finse steden al lang daarvoor een actieve muziekleven. Het eerste orkest in Finland werd in 1790 opgericht, en er duikten ook componisten van eigen bodem op. Velen ervan maakten echter hun carrière grotendeels buiten de huidige grenzen van Finland, vaak in Zweden of Rusland – zoals Carl Ludvig Lithander, die in Stockholm, Londen en Duitsland werkte; zijn broer Fredrik Lithander, die in Turku (Finland) en Sint-Petersburg actief was; en Thomas Byström, die een gerespecteerde lid werd van de Zweedse Koninklijke Muziekacademie in Stockholm. Deze namen mogen voor velen vandaag onbekend zijn, maar hun herontdekte muziek is fris, origineel en volledig courant met de laatste internationale muzikale trends van hun tijd.

BESTEL KAARTEN VOOR CONCERTEN

Finnish music of the Classical era

The Finnish fortepianist Ere Lievonen presents a program of music by early 19th century Finnish composers. It may come as a surprise to many that such a repertoire even exists – music history books often claim that the history of art music in Finland begun with Sibelius and the National Romantics. But in fact there was an active musical life in the larger Finnish cities long before that. The first orchestra in Finland was founded in 1790, and there were some talented Finnish-born composers, too. Many of them, however, made the bulk of their careers outside of present-day Finland, most often either in Sweden or Russia – such as Carl Ludvig Lithander, who made his career in Stockholm, London and Germany; his brother Fredrik Lithander, who was active in Turku (Finland) and St. Petersburg; and Thomas Byström, who became a respected member of the Swedish Royal Academy of Music in Stockholm. Their names may be unknown to most today, but their rediscovered music is fresh, original and entirely up-to-date with the latest international musical trends of their time.

BUY TICKETS